Beredeneerde Inventaris Der Oorkonden En Bescheiden, Berustende Op't Provinciaal Archief Van Limburg: Uitgegeven Op Last Der Provinciale Staten 24,00 EUR*